Prohlídky

Prohlídky se konají v období od velikonočních svátků do slavnosti Všech svatých. 

V období kdy jsou konány prohlídky kostel je zpřístupňován výhradně pro skupiny nad 10 návštěvníků. Prohlídku je možné domluvit pouze na pracovní dny v čase mezí 8:30 a 15:00 hod. Prohlídku je třeba dopředu domluvit na telefonním čísle: (+420) 596 314 455. Vstupné: 25,- Kč za osobu; pro děti, studenty a ZTP je slevněné vstupné ve výší 10,- Kč za osobu.

Poutní skupiny, které chtějí v kostele svavit mši svatou vstupné neplatí,  mohou nám ale pomoci s udržbou kostela formou mešní sbírky. Za každý Váš dar děkujeme!

Po celý rok kostel je otevřen vždy v neděli během nedělní bohoslužby, která začíná v 9:30 hod.

Během boholsužeb je zakázono pořízování fotografii nebo video-záznamu. Prosíme o repektování toho zákazu. Mimo čas bohoslužeb můžete fotit a točit dle vůle.