Farní kancelář

Kancelář farnosti Karviná - Doly je společná s farností Karviná - Fryštát.

Nachází se v budově fary v Karviné 1 - Fryštátu, ul. Pivovarská 2/1.

Úřední hodiny:

pondělí: 9:30 - 11:00 hod. (P. Przemek) a 14:30 - 16:00 hod. (p. Jaroslav Kolek)

čtvrtek: 15:00 - 16:00 hod. (P. Przemek)

V případě, že Vám tyto hodiny nevyhovují neváhejte kontaktovat nás telefonicky nebo e-mailem.