Farní kancelář

Kancelář farnosti Karviná - Doly je společná s farností Karviná - Fryštát.

Nachází se v budově fary v Karviné 1 - Fryštátu, ul. Pivovarská 2/1.

Úřední hodiny:

- v pondělí od 9:30 do 11:00 hod. a od 14:30 do 16:00 hod.;

- ve čtvrftek od 15:00 do 16:00 hod.