Bohoslužby

V kostele probíhají bohoslužby pravidelně každou neděli v 9:30 hod. střídavě v českém a polském jazyce. 

Mše sv. v "šikmém kostele": 

- v prosinci: neděle: 09.12. a 23.12 - česky a neděle 02.12., 16.12. a 30.12. - polsky.

Vánoční bohoslužby v roce 2018:

- "půlnoční" mše sv.: pondělí 24.12. v 16:00 hod. CZ

- slavnost Narození Páně, úterý 25.12. v 9:30 hod. CZ (slavnost s povinnou účasti na mši sv.)

- svátek sv. Štěpánka, prvomučedníka, středa 26.12. v 9:30 PL

- slavnost Matky BOží Panny Marie, úterý 01.01.2019, v 9:30 hod. CZ/PL

Kostel je zpravidla otevřen čtvrt hodiny před bohoslužbou a čtvrt hodiny po bohoslužbě.

Je nám to líto, ale pro immobilní je přístupná pouze vstupní část kostela.