Bohoslužby

V kostele probíhají bohoslužby pravidelně každou neděli v 9:30 hod. střídavě v českém a polském jazyce. 

Mše sv. v "šikmém kostele": 

- v dubnu: neděle: 14.04. (květná neděle) a 28.04. (neděle milosrdenství) - česky a neděle 07.04. a 21.04. (velikonoční neděle) - polsky. 

 

Paschální triduum v Šikmém kostele:

- Zelený čtvrtek v 16:00 PL, mše svatá na památku Poslední Večře Páně, tedy ustanovení Eucharistie

- Velký pátek v 18:00 CZ, liturgie Umučení Páně, den přisného půstu.

- Bílá sobota - den liturgického ticha a v 18:00 hod. bude Paschální vigilie - liturgie Zmrtvýchvstání Páně (CZ/PL), na tuto bohoslužbu si vezměte s sebou svíčky pro obnovu křtu

- Neděle Zmrtvýchvstání Páně (nejdůležitější křesťanský svátek během roku): slavná mše sv. (PL) v 9:30 hod., během mše sv. bude požehnání velikonočních pokrmů (vejce - symbol nového života, maso/uzenina - symbol velikonočního Beránka, chléb/pečivo - symbol Eucharistie, sůl - symbol toho, že křesťané mají být soli země).

- Pondělí ve velikonočním oktávu (prvni den osmidenního prodloužení slavení Velikonoc) - mše sv. v 9:30 hod. (CZ). 

 

Kostel je zpravidla otevřen čtvrt hodiny před bohoslužbou a čtvrt hodiny po bohoslužbě.

Je nám to líto, ale pro immobilní je přístupná pouze vstupní část kostela.