Bohoslužby

V kostele probíhají bohoslužby pravidelně každou neděli v 9:30 hod. střídavě v českém a polském jazyce. 

Mše sv. v "šikmém kostele": 

- v březnu: neděle 04.03. a 18.03. - česky; 11.03. a 25.03. - polsky.

Paschální triduum a Velikonoční svátky 2018:

- Zelený čtvrtek - památka ustanovení Eucharistie a kněžství:

- mše sv. Večeře Páně v 16:00 hod. CZ.

- Velký pátek - památka Umučení Páně - den přísného půstu:

- liturgie Umučení Páně v 18:00 hod. PL.

- Bílá sobota - den liturgického ticha a trvání u Božího hrobu:

- Paschální vigilie - Liturgie Zmrtvýchvstání Páně v 18:00 hod. CZ.

- slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Boží hod velikonoční

- slavná velikonoční mše sv. v 9:30 hod. CZ.

- Velikonoční pondělí 

- mše sv. v 9:30 hod. PL.

Kostel je zpravidla otevřen čtvrt hodiny před bohoslužbou a čtvrt hodiny po bohoslužbě.