Bohoslužby

PANDEMICKÁ OPATŘENÍ VE FARNOSTI OD 22.10.2020

 

Drazí Farníci, Farnice a Farničata,

v době nových nouzových opatření (tedy od 22. října, od 6:00 hod.) bude naše farnost fungovat následujícím způsobem:

1. BOHOSLUŽBY

- všechny bohoslužby kněží budou slavit na zadané úmysly, ale bez účastí věřících;

- až do odvolání bude mše sv. v 9:00 živě přenášena na farním kanálu YouTube;

- omezení pohybu osob a pobývání na veřejně přístupných místech v počtu max. dvou osob – což se vztahuje i na bohoslužby.

2. POHŘBY A SVATBY

- od 22.10 pohřbů a svateb se může účastnit max. 10 osob;

- během pohřební nebo svatební bohoslužby je nutné zachovat všechna hygienická opatření.

3. ZPOVĚĎ A POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

- v případě potřeby kontaktujte kněze individuálně.

4. FARNÍ KANCELÁŘ

- úřední hodiny ve farní kanceláři nebudou, úřední záležitosti snažme se vyřizovat telefonicky nebo e-mailem.

5. VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ, SETKÁNÍ SPOLEČENSTVÍ, PŘÍPRAVY KE KŘTU

- do chvíle obnovení plného provozu škol nebude vyučování náboženství v polské škole ani v katechetickém domě;

- nebudou setkání společenství a ostatních zájmových skupin ve farnosti;

- informace o zahájení příprav ke křtu bude v ohláškách a na farním webu.

Vzhledem k dynamickému vývoji situace sledujte, prosím, farní web a Facebook a předávejte informace těm, kteří nemají přístup k internetu a/nebo zůstávají doma.

 

P. Przemek A. Traczyk, farář

ŘKF Karviná