Farní ohlášky

Farní ohlášky ze dne 17.02.2019
 
1. Slavíme dnes 6. neděli v mezidobí.
 
2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:
- v pátek - svátek Stolce svatého Petra;
- v sobotu - památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka.
 
3. V pondělí v 19:00 se na faře uskuteční setkání varhaníků.
 
4. Ve středu zveme všechny děti na večerní mši svatou v 17:00 do Fryštátu. Po mši bude pro děti v katechetickém domě připraven program.
 
5. Všechny dospělé, kteří se chtějí připravovat k přijetí křtu a/nebo 1. svatého přijímání či k biřmování zveme na kurz Základy víry, který se bude konat tuto středu v 19:00 na faře..
 
6. Ve čtvrtek bude po večerní mši svaté, tedy v 18:00, v katechetickém domě Biblická hodina. Každý je srdečně zván.
 
7. Všechny ministranty zveme na pravidelné ministrantské schůzky. Nejbližší bude v pátek v 15:30 na faře.
 
8. V neděli v 15:00 zveme všechny děti na Farní karneval do PZKO Karviná-Ráj. Prosíme ochotné hospodyňky, aby upekly něco dobrého ke kávě a přinesly, již nakrájené, před karnevalem přímo do PZKO.
 
9. Sbírka příští neděle bude na odeslání na "Haléř sv. Petra", ze které Svatý stolec podporuje charitativní díla po celém světě.
 
10. Zítra, v pondělí, zkouška Komorního sboru bude už v 15:15 hod.