Farní ohlášky

Farní ohlášky ze dne 11.04.2021 (společné pro Doly a Fryštát)

1. Slavíme dnes 2. neděli velikonoční, tedy svátek Božího Milosrdenství.

2.  V naší farnosti platí dosavadní opatření:

- bohoslužeb se může účastnit max. 60 osob, respektujme zákaz hromadného zpěvu;

- během pobytu v kostele je nutné mít nasazený respirátor a zachovávat předepsané dvoumetrové rozestupy, také u svatého přijímání;

- svaté přijímání podáváme v neděli 10:00-10:20 a 11:15-11:45 v Moravské kapli;

- kostel je během dne otevřený k soukromé modlitbě do 17:00 nebo do skončení večerní mše svaté;

- prosíme, aby osoby, které se necítí dobře nebo mají podezření kontaktu s osobou Covid pozitivní, zůstaly doma – je to projev zodpovědnosti a blíženecké lásky;

- stále nejsou bohoslužby v kostele v Dolech a u sv. Marka.

3. V katechetickém domě před Velikonocemi praskl původní bojler na teplou vodu z roku 1994. Tento týden proběhla instalace nového bojleru včetně výměny rezavějících rozvodů v kotelně a napojení na kondenzační kotel. Tyto práce stály kolem 30.000,- Kč. Konečnou fakturu ještě nemáme. 

4. Vzhledem k plánovanému rozvolňování epidemických opatření od pondělí 19. dubna obnovíme přípravy k udílení svátosti křtu dětem. Přípravy pro rodiče, kteří by chtěli pokřtít své malé děti začnou v pondělí 19. dubna v 16:00 hod. ve fryštátském farním kostele. Při volbě křestních kmotrů pamatujme, že musí to být osoby, které praktikují svou víru, jsou pokřtěné v Církvi katolické, jsou svobodné nebo žijí v církevním (katolickém) manželství, je žádoucí aby křestní kmotři byli také biřmování. Pokud kmotři byli pokřtění v jiných farnostech je nutné tyto skutečností doložit aktuálně vystaveným Potvrzením o křtu, kde přijetí těchto svátosti je také zapsáno. Samotné termíny křtů budou stanoveny individuálně. Rodiny, které přípravou už prošly, ale termíny jejích křtů byly zrušeny, prosíme aby nás kontaktovaly pro stanovení nových termínů.