Farní ohlášky

Farní ohlášky ze dne 26.05.2019
 
1. Slavíme dnes 6. neděli velikonoční. Dnešní sbírka je na odeslání určená na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Májová pobožnost bude dnes v 15:00 v českém jazyce, ve Fryštátu.
 
2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:

- ve čtvrtek - slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše svaté ve Fryštátu budou: ve středu v 18:00 (cz), ve čtvrtek v 7:00 (cz), 8:00 (pl), 17:00 (cz) a 18:00 (pl). Všechny mše svaté budou v hlavní lodi farního kostela. Navíc bude ještě mše sv. v 19:00 hod. (cz) v kapli ve Starem Městě - k zakončení májových pobožnosti. Pamatujme, že se jedná o slavnost s doporučenou účastí na mši svaté. Korunka k Božímu milosrdenství bude po mši v 8:00 hod. (pl) a před mši v 17:00 (cz), mezi těmi pobožnostmi, po celý den, bude výstav Nejsvětější svátosti, prosíme o zajištění adorační stráže. Odpoledne se bude zpovídat od 16:30 hod.;

- v pátek - svátek Navštívení Panny Marie;

- v sobotu - památka sv. Justina, mučedníka.
 
3. Ještě do konce května jsou ve Fryštátu, po večerních mších sv. májové pobožnosti, během nichž se seznamujeme s Deníčkem sv. sestry Faustyny. Deníček budeme dále poznávat také během červnových pobožností k Srdci Ježíšovu, které budou od pondělí do soboty po večerní mši sv. a o nedělích v 15:00.
 
4. Tento týden bude první sobota v měsíci. Ve Fryštátu, v 6:15 bude fryštátský růženec a mše sv. v 7:00 bude obětována na všechny úmysly složené u oltáře Panny Marie Fryštátské.
 
5. Také v sobotu se koná děkanátní pouť do Frýdku za obnovu rodin a kněžská a řeholní povolání. V 16:00 bude modlitba růžence, v 17:00 adorace NSO a v 18:00 mše svatá.
 
6. Děkujeme všem, kteří se ozvali se svými podněty k plánované změně pořadu bohoslužeb. Konečná podoba nového rozpisu bohoslužeb bude zveřejněna příští neděli.
 
7. Úmysly mší svatých na 2. pololetí roku 2019 pro Fryštát se budou zapisovat v sobotu 8. června od 8:00. Kulatá výročí lze zapsat již od pondělí 3. června ve farní kanceláři v úředních hodinách.
 
8. Již teď zveme ne tradiční farní den v neděli 9. června odpoledne.
 
9. Prosíme rodinu, která má zamluvenou intenci na neděli 16. června v 11:00, aby kontaktovala farní kancelář. Děkujeme.
 
10. Ve dnech 11.-16. listopadu připravujeme autobusovou farní pouť do Međugorje a na jiná chorvatská mariánská poutní místa. Bližší informace budou brzy zveřejněny.
 
11. Ve fryštátské sakristii jsou k vyzvednutí přihlášky na červencové farní tábory: pro děti od 1. do 8. třídy ZŠ v Milíkově a pro mládež od 8. třídy v Zátoru, a také na srpnový ministrantský tábor v Milíkově.