Farní ohlášky

Farní ohlášky ze dne 17.06.2018

1. Slavíme dnes 11. neděli v mezidobí. Odpoledne, v 15:00 bude ve Fryštátu červnová pobožnost v českém jazyce. Dnešní sbírka je mimořádná na odeslání na podporu TV Noe. Děkujeme za každý dar.

2. Tento týden v liturgii budeme prožívat:

- ve čtvrtek – památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka;

- v neděli – slavnost Narození sv. Jana Křtitele.

3. Po celý červen jsou ve Fryštátu červnové pobožnosti k Srdci Ježíšovu, o nedělích v 15:00 (střídavě CZ/PL) a od pondělí do soboty po večerních mších svatých.

4. Všechny ministranty zveme na poslední předprázdninovou ministrantskou schůzku, která se bude konat v pátek v 16:30 na faře.

5. Ve Fryštátu, během mše svaté v 8:00 příští neděli budou děti děkovat Bohu za právě končící školní rok a prosit o požehnání na dobu prázdnin. Zveme všechny děti. 

6. V pondělí 02.07. se koná tradiční setkání dětí naší diecéze s otcem biskupem na Prašivé. Program naleznete na nástěnce. Rádi bychom zařídili společnou dopravu z naší farnosti. Zájemce o účast v setkání prosíme, aby se do neděle 24.06. zapsali (s uvedením kontaktu) v sakristii.

7. V sakristii ve Fryštátu již jsou dostupná CD z 1. svatého přijímání. Cena 150 Kč. 

8. Všechny zájemce prosíme o odevzdání přihlášek na ministrantský tábor nejpozději do neděle 1. července.