Farní ohlášky

Farní ohlášky ze dne 20.05.2018 pro obě karvinské farnosti
 
1. Slavíme dnes slavnost Seslání Ducha Svatého. Dnešní sbírka je na odeslání na podporu Diecézní Charity. Děkujeme za všechny dary. Dnes v 15:00 bude ve Fryštátu májová pobožnost v českém jazyce. Po pobožnosti, v 15:30 zveme všechny na koncert schol naší farnosti.
 
2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:
- v pondělí – památka Panny Marie, Matky Církver;
- ve čtvrtek – svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze;
- v sobotu – památka sv. Filipa Neriho, kněze.
 
3. Po celý květen jsou v naší farnosti májové pobožnosti, během nichž se seznamujeme s Deníčkem sv. sestry Faustyny:
- ve fryštátském farním kostele: o nedělích v 15:00 střídavě CZ a PL; od středy do soboty po večerních mších svatých. Z tohoto důvodu budou tyto večerní mše v hlavní lodi.
- v kostele sv. Marka: v pondělky po večení mši;
- v kapli v Ráji: v úterky v 17:25;
- v kapli ve Starém Městě: v úterky a čtvrtky v 17:00.
 
4. Společenství seniorů se sejde ve čtvrtek v 9:30 v katechetickém domě.
 
5. Všechny ministranty zveme na schůzku v pátek v 16:30 na faře.
 
6. V pátek bude ve fryštátském farním kostele a v kostele sv. Marka probíhat Noc kostelů. Od 18:00 do 22:00 je pro návštěvníky připraven program (mše sv., komentované prohlídky, výstava, výstup na věž, hudební vystoupení, prohlídka sakristie apod.). Podrobný program je na nástěnce. Pozvěte své známé.
 
7. Příští neděli během mše sv. v 8:00 a v 9:30 ve Fryštátu přijmou děti třetích tříd poprvé Krista v Eucharistii. Nácvik na tuto slavnost a první svatá zpověď dětí bude v sobotu, pro české děti od 13:00, pro polské děti od 15:00.
 
8. Příští neděli budeme slavit slavnost Nejsvětější Trojice.
 
9. Připomínáme o sbírce reflexních pásků pro Ukrajinu, kterou pořádá Diecézní charita ostravsko-opavská. Pásky můžete vkládat do příští neděle do vyznačené krabičky u oltáře sv. Josefa ve fryštátském farním kostele. Zároveň prosíme, abyste si z této krabičky nebrali pásky domů.
 
10. Z důvodu malého zájmu se farní zájezd do Severních Čech konat nebude.
 
11. Jsou ještě volná místa na farní tábor 22.-29.7. Program bude uzpůsoben pro větší i menší děti. Přihlášky si můžete vyzvednout v sakristii.