Farní ohlášky

Farní ohlášky ze dne 13.09.2020

1. Ve Fryštátu slavíme dnes slavnost Povýšení svatého Kříže, pouť ve farním kostele ve Fryštátě. Sbírka dnešní neděle je diecézní na podporu církevních škol. Děkujeme za každý dar. 

2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:

- v pondělí – slavnost Povýšení svatého Kříže. Mše sv. budou v 7:00 (pl) a 18:00 (cz). Obě mše budou v hlavní lodi farního kostela. Nebude tedy mše v kostele sv. Marka ani v kapli v Ráji.;

- v úterý – památka Panny Marie Bolestné.

3. Dnes odpoledne, v 16:00, zveme do fryštátského kostela na další koncert v rámci festivalu „Karvinské varhany”. 

4. Od pondělí začíná výuka náboženství v katechetickém domě a polské škole podle dříve zveřejněného rozvrhu. 

5. Ve středu, v 19:00 hod. bude na faře setkání „Základy víry”, kterým se otvírá nový cyklus příprav na křest, biřmování a 1. sv. přijímání pro dospělé. 

6. V sobotu v 11:00 vstoupí do svátostného manželství pan Martin Paciorek z Karviné a slečna Karolína Burková z Petrovic u Karviné.

7. Do pondělí je možné podpořit mobilní hospic Strom života, a to vhozením příspěvku do vyznačené pokladničky u oltáře Panny Marie Fryštátské. Během září také probíhá tradiční velikonoční sbírka na podporu chrámů ve Svaté zemi. Přispět můžete do kasičky u oltáře sv. Anny. Děkujeme za každý dar.

8. Základní umělecká škola Bedřicha Smetany v Karviné až do konce září přijímá nové žáky od 5ti let věku na všechny 4 umělecké obory: hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický. Přijďte rozvinout talent od Pána Boha.

9. Jaroslav Růžička nabízí bezplatně učení na kytaru pro děti a mládež od 8 let. Podrobné informace na čísle 604 971 801.

10. Již začaly pravidelné zkoušky farních hudebníků. Scholička (pro děti 5-10 let) se schází v pátky v 15:30-16:20. Schola (pro zpěváky od 10 let) se schází v pátky v 16:30-17:45 a v neděle v 8:30 před mší a poté 10:00-11:00. Komorní sbor se schází v pondělky v 16:15-18:00. Na všechna setkání jsou zváni stávající i noví zpěváci, kteří mají chuť zakusit radost ze společenství a prohlubování účasti v liturgii.

11. V neděli 18.10. budeme v Karviné - Dolech prožívat farní pouť. Po mši svaté bude  autorské čtení a autogramiáda Karin Lednické. Vstup na čtení bude zdarma.