Farní ohlášky

Farní ohlášky ze dne 15.09.2019
 
1. Slavíme dnes 24. neděli v mezidobí. Ve farním kostele ve Fryštátě je dnes slavnost Povýšení svatého Kříže, tady pouť. Diecézní sbírka na církevní školy bude příští týden.
 
2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:

- v pátek - památka sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků;

- v sobotu - svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.
 
3. Odpoledne zveme všechny farníky do Fryštátu na pobožnost ve 14:30. Poté se přesuneme na farní zahradu, kde bude společné smažení stryków. Přineste si, prosíme, 3 brambory na osobu a nějaké dobrůtky na stůl. Také odpoledne, v 16:00 zveme všechny na koncert v rámci festivalu "Karvinské varhany".
 
4. Od pondělí začíná výuka náboženství v katechetickém domě a polské škole podle dříve zveřejněného rozvrhu.
 
5. Ve středu, v 19:00 hod. bude na faře setkání „Základy víry”, kterým se otvírá nový cyklus příprav na křest, biřmování a 1. sv. přijímání pro dospělé.
 
6. V pátek mše svatá v 18:00 hod. ve Fryštátu bude určená především, ale nejen, pro děti. Po bohoslužbě děti budou mít ještě společný program.
 
7. V sobotu v 11:00, ve Fryštátu, uzavřou svátostné manželství pan Dominik Blatoň a slečna Simona Benešová, oba z Karviné.
 
8. Také v sobotu 21. září si naše společnost připomíná Mezinárodní den míru. Tento den v rámci Evropského roku kulturního dědictví proběhne další ročník akce „A zvony zvoní“, která má za cíl v jeden okamžik rozeznít v celé Evropě co největší počet zvonů na zdůraznění nesmírné hodnoty míru a významu společně sdíleného kulturního dědictví. Zvony se rozezní v době od 18:00 do 18:15 hod.
 
9. V křestní kapli fryštátského kostela můžete shlédnout výstavu o P. Richardu Henkesovi, který je dnes blahořečen. Ve 14:00 hod. v Tv Noe bude přímý přenos beatifikační bohoslužby a ve 13:00 hod. Tv Noe nabízí dokument o životě a působení P. Henkese.