Farní ohlášky

Ohlášky ze dne 20.10.2019
 
1. Slavíme dnes 29. neděli v mezidobí, během níž si chceme obzvlášť připomínat téma misií. V Karviné-Dolech prožíváme pouť u sv. Petra z Alkantary. Dnešní sbírka je určena na podporu misijního díla. Na misie můžete přispět také koupí Misijního koláče ve farní kanceláři. Odpoledne, v 15:45, zveme všechny do katechetického domu na besedu s Renatou Szpyrcovou, která strávila rok na misiích v Tanzanii. Během besedy bude možné přispět na stavbu domu pro albíny v Tanzanii.
 
2. Po celý měsíc říjen se modlíme za misie také v rámci růžencových pobožností. Každou říjnovou neděli jsou v 15:00 pobožnosti vedené kněžími, střídavě česky a polsky. Dnes česky, příští neděli polsky. Ve všední dny je společná modlitba růžence v 17:20. Byli bychom rádi, kdyby tuto modlitbu vedli laici. Prosíme tedy ochotné farníky nebo společenství, aby se zapsali k vedení této modlitby. Rozpis najdete u sakristie. Pamatujme na společnou modlitbu růžence také v našich rodinách.
 
3. Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie z roku 2012 mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci již v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25.10.), pokud v obvyklé době od 2.11. do 8.11. nemohou z vážných důvodů navštívit hřbitovy. Toto dovolení platí po dobu sedmi let, tedy do letošního roku včetně.
 
4. Příští neděli budeme v obou našich farnostech prožívat slavnost výročí posvěcení kostela, přičemž v Karviné-Dolech na letošní rok připadá 260 výročí této události.
 
5. Připomínáme, že příští neděli ráno přejdeme z letního času na zimní. Po dobu platnosti zimního času bude změna pořadu bohoslužeb v našich kostelích. Ranní mše svaté ve všední dny budou v 8:00 a večerní v 17:00. Nedělní pořad bohoslužeb zůstane beze změny.
 
6. V neděli 27.10. v 17:00 se bude v katechetickém domě konat první spolčo pro holky navštěvující pátou až devátou třídu. Jedná se o hodinku strávenou ve společenství, kde se holky můžou navzájem poznat, zahrát si skvělé hry, něco si vytvořit a taky se více dozvědět o své víře. Na všechny se těší Nelly Michopulu a Klárka Němcová.
 
7. Z důvodu státního svátku a následných podzimních prázdnin nebude v týdnu od 28.10. do 01.11. výuka náboženství v katechetickém domě a na faře, farní kancelář bude zavřená.