Farní ohlášky

Farní ohlášky ze dne 25.08.2019
 
1. Slavíme dnes 21. neděli v mezidobí.
 
2. V kapli ve Starém Městě dnes bude pouť u Andělů Strážných. Poutní mše sv. bude ve 12:00 (cz).
 
3. Tento týden budeme v liturgii prožívat:

- v úterý - památka sv. Moniky;

- ve středu - památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve;

- ve čtvrtek - památka Umučení sv. Jana Křtitele.
 
4. Po prázdninách prvním setkáním scholičky bude výlet do Beskyd, účast rodičů bude vítána, a to v sobotu 07.09., první zkouška pak následující po výletě pátek. Zkoušky scholy začínají v patek 06.09. v 16.30 hod. Zkoušky sboru již běží v pondělky 16.15 hod. Ve scholičce, schole i ve sboru se těšíme i na nové cleny!
 
5. Děkujeme Děmšákům (tedy účastníkům dětských mší) i ostatním farníkům za již zaslané pozdravy z prázdnin. Prohlédnout si je můžete na nástěnce ve fryštátském kostele. Těšíme se na další.
 
6. Příští neděli, ve Fryštátu, během mše svaté v 9:00 hod. (cz) a také v 10:30 (pl) bude požehnání aktovek a školních pomůcek, které prosíme, složte před bohoslužbou pod obětním stolem.
 
7. Také příští neděli ve farním kostele v Dolech, během mše sv. v 10:30 (cz), budeme prožívat Dožínky, tedy poděkování za ovoce naší práce.
 
8. Ve fryštátské sakristii jsou k vyzvednutí přihlášky do náboženství na nový školní rok, které bude vyučované v katechetickém domu. Pro skupiny vyučované v polské škole (třídy 1. až 5.), přihlášky zajistí škola. Bohužel nepodařilo se ještě vypracovat nový rozvrh. Prosíme ale o včasné odevzdávání vyplněných přihlášek.
 
9. Farní poutní zájezd do Međugorje a jiných důležitých chorvatských poutních míst bude ve dnech 11.11. - 16.11.2019. Cena: 280,- € + 45,- € na místě. Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, ubytování ve dvoulůžkových pokojích ***, polopenzi, cestovní pojištění, vstupenky a služby průvodců. Doplatek do jednolůžkového pokoje je 80,- €. Podrobný program najdete na nástěnce před kostelem. Přihlášky vč. úhrady cele částky (pouze hotově v €) přijímáme ve farní kanceláři během úředních hodin. Cestovní pas není nutný, stačí občanský průkaz. Přihlášky přijímáme do čtvrtka 12. záři.
 
10. Během prvních dvou záříjových týdnů ve fryštátském farním kostele bude probíhat generální oprava elektrického rozváděče a proto od pondělí do středy těchto týdnů bude fryštátský farní kostel úplně mimo provoz a všechny bohoslužby, v pondělí, úterý a středy těchto dvou týdnů, vč. příp. pohřbů, budou v kostele sv. Marka.