Farní ohlášky

Farní ohlášky ze dne 16.02.2020
 
1. Slavíme dnes 6. neděli v mezidobí.
 
2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:
- v sobotu - svátek Stolce svatého apoštola Petra.
 
3. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do příprav včerejšího XV. Farního plesu. Děkujeme také všem farníkům, kteří darovali ceny do tomboly a kotyliony.
 
4. Na poličce s tiskem, ve Fryštátu, je k vyzvednutí „Zpravodaj radia Proglas”.
 
5. Děti základních a středních škol mají tento týden jarní prázdniny. Z toho důvodu nebude po celý týden probíhat výuka náboženství a dětská mše s následným programem pro děti bude o týden později, tedy v pátek 28.02.
 
6. Všechny dospělé, kteří se chtějí připravovat k přijetí křtu a/nebo 1. svatého přijímání či k biřmování zveme na kurz Základy víry, který se bude konat tuto středu v 18:00 na faře.
 
7. Ve čtvrtek bude po večerní mši svaté, tedy v 18:00, v katechetickém domě Biblická hodina. Každý je srdečně zván.
 
8. V pátek nebude ministrantská schůzka. Místo toho je pro ministranty přichystaný Velký výlet do malého světa techniky. Sraz na vlakovém nádraží v 8:40, předpokládaný návrat v 16:00, opět na hl. nádraží. Sebou svačinu a pití na celý den, přezuvky a sportovní oblečení do tělocvičny. Předpokládaná cena 200 Kč. Zájemci z řad ministrantů se mohou přihlašovat v sakristii nejpozději dnes. Bližší informace u Josefa Bogocze.
 
9. Sbírka příští neděle bude na odeslání na "Haléř sv. Petra", ze které Svatý stolec podporuje charitativní díla po celém světě. Z důvodu konání této sbírky bude pravidelná farní sbírka na mzdy zaměstnanců o týden později, tedy v neděli 1. března.
 
10. Farní Večerníčkův karneval pro děti se bude konat příští neděli od 15:00 v PZKO Karviná-Fryštát. Prosíme ochotné hospodyňky, aby upekly něco dobrého ke kávě a přinesly, již nakrájené, před karnevalem přímo do PZKO.
 
11. Stále je možné se přihlašovat na druhou etapu farní výpravy do Řecka, která se bude konat ve dnech 16.–25.06.2020. Tentokrát navštívíme řecké ostrovy: Krétu, Santorini a také sopku Nea Kameni. Podrobný program je na plakátku na nástěnce. Přihlášky jsou přijímány ve farní kanceláři do 24.02.2020.
 
12. Setkání rodičů dětí, které v tomto roce poprvé přijmou Krista v Eucharistii, bude v sobotu 29.02. v 10:00 v kostele.
 
13. Na březen (pátek 20.03. - sobota 21.03.) papež František vyzval všechny věřící, aby se zapojili do modlitební iniciativy „24 hodin pro Pána”. Rádi bychom v naší farnosti opět nechali kostel přístupný k modlitbě a ztišení po celých 24 hodin. Nicméně k tomu je nutné zajistit adorační stráže. Prosíme ochotná společenství, rodiny nebo jednotlivce, aby se do příští neděle zapsali na rozpis u sakristie.