Farní ohlášky

Farní ohlášky ze dne 13.01.2019
 
1. Slavíme dnes svátek Křtu Páně, kterým končí doba vánoční. V pondělí začne 1. týden liturgického mezidobí.
 
2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:
- ve čtvrtek - památka sv. Antonína, opata;
- v pátek - památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.
 
3. Odjezd autobusu na představení "Jasełka tradycyjne" je dnes v 15:00 z parkoviště u Prioru.
 
4. V pondělí v 19:00 se na faře uskuteční formační setkání akolytů.
 
5. Ve čtvrtek bude po večerní mši svaté, tedy v 18:00, v katechetickém domě Biblická hodina.
 
6. Prosíme farníky o darování věcných cen do plesové tomboly. Své dary můžete přinášet do 18.01. na faru.
 
7. Ve dnech 18.-25. ledna budeme prožívat Týden modliteb za jednotu křesťanů, jehož mottem je verš z Dt 16, 18-20: "Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost." Pamatujme ve svých modlitbách na tento úmysl.
 
8. Vzhledem k novým okolnostem sobotní výlet 19.1. změní cíl cesty. Pravděpodobně a auty vyrazíme společně někde lyžovat - třeba na „Opálenou“ (Ski areál Pstruží). Sejdeme se podle původních instrukcí v 7:50 na nádraží a společně upřesníme. Program pro nepříznivé počasí platí.
 
9. Pokud by někdo chtěl pozvat v lednu kněze k sobě domů na tzv. „koledu”, tedy požehnání domu/bytu, prosíme, aby na sebe zanechal kontakt na faře.
 
10. Osoby, které v roce 2018 přispěly svým darem na farní bankovní účet a které by chtěly dostat potvrzení o daru pro daňové účely, prosíme, aby své údaje (jméno, příjmení, adresu a rodné číslo, příp. IČ a DIČ) poslaly na e-mail: rkf.karvina@doo.cz.
 
11. Připomínáme o našem farním poutním zájezdu do Řecka na pravoslavné velikonoce na Korfu a po stopách sv. Pavla. který se uskuteční od 24.04. do 04.05.2019. Máme ještě 7 volných míst. Podrobností najdete na vývěsce před kostelem a na farním Facebooku.