Farní ohlášky

Farní ohlášky ze dne 26.01.2020
 
1. Slavíme dnes 3. neděli v mezidobí, neděli Božího Slova. Sbírka dnešní neděle je měsíční, určená na mzdy farních zaměstnanců. Potřebná částka za leden činí 31.736 Kč. Děkujeme za každý dar.
 
2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:

- v úterý - památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve;

- v pátek - památka sv. Jana Boska, kněze;

- v neděli - svátek Uvedení Páně do chrámu, vezměte s sebou, do kostela, Vaše hromniční svíce.
 
3. Únorové číslo Naší farní rodiny vyjde o týden později, tedy v neděli 02.02.
 
4. Organizátoři XV. Farního plesu se sejdou v úterý v 18:00 na faře.
 
5. P. Przemek navštíví své prvopáteční nemocné již tento týden, v pátek 31.01. dopoledne.
 
6. Prosíme všechny, kdo by se chtěli v letošním roce zapojit do průvodcovské služby v našich kostelích v rámci projektu „Otevřené chrámy”, aby do 09.02. kontaktovali Janu Cioskovou (+420 731 769 812). Prosba se týká také průvodců, kteří provázeli v r. 2019.
 
7. Do konce ledna je možné podpořit farní ples darováním kotilionů. Sběrná krabička se nachází u oltáře sv. Josefa. Prosíme také farníky o darování věcných cen do plesové tomboly. Své dary můžete přinášet také do konce ledna na faru.
 
8. Potvrzení o daru pro daňové účely si můžete vyzvednout v sakristii.
 
9. Druhá etapa farní výpravy do Řecka se bude konat ve dnech 16.–25.06.2020. Tentokrát navštívíme řecké ostrovy: Krétu, Santorini a také sopku Nea Kameni. Podrobný program je na plakátku na nástěnce. Přihlášky jsou přijímány ve farní kanceláři do 24.02.2020.