Farní ohlášky

Farní ohlášky ze dne 19.08.2018
 
1. Slavíme dnes 20. neděli v mezidobí.
 
2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:
- v pondělí – památka sv. Bernarda, opata a učitele církve;
- v úterý – památka sv. Pia X., papeže;
- ve středu – památka Panny Marie Královny;
- v pátek – svátek sv. Bartoloměje, apoštola;
- v sobotu – památka bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka.
 
3. Připomínáme, že po celou dobu letních prázdnin nejsou ve Fryštátu večerní mše svaté v pondělky a úterky a ranní mše ve středy. Všechny ostatní bohoslužby jsou jako obvykle.
 
4. V sobotu v 11:00 v kostele ve Fryštátu uzavřou manželství pan David Eber a slečna Lenka Ličmanová, oba z Karviné.
 
5. Příští neděli bude v 11:00 poutní mše sv. v kapli ve Starém Městě v českém jazyce.
 
6. Během letních prázdnin můžete v knihkupectví "U sv. Kříže" ve Fryštátě podepsat petici za zachování instituce manželství jako svazku muže a ženy. To je nyní ohroženo návrhem zákona o tzv. manželství homosexuálů.
 
7. Rádi bychom v říjnu, na misijní neděli, uspořádali ve Fryštátu misijní jarmark s dražbou. Přemýšlejme již teď, co ze svých vlastních výrobků, plodů nebo schopností bychom chtěli a mohli nabídnout ostatním bratřím a sestrám ve farnosti, a také čím přispějeme do dražby. Zájemce prosíme, aby se co nejdříve, njpozději však do 20.09. závazně přihlásili na faře ve Fryštátu u Terky Ondruszové.