Farní ohlášky

Farní ohlášky ze dne 14.10.2018
 
1. Slavíme dnes 28. neděli v mezidobí. V kapli ve Starém Městě dnes slavíme pouť sv. Hedviky. Poutní mše sv. je v 11:00 polsky.
 
2. Také dnes odpoledne, v 15:00 zveme všechny do fryštátského farního kostela na růžencovou pobožnost v polském jazyce.
 
3. Tento týden budeme v liturgii prožívat:

- v pondělí - památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve,

- v úterý - slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska a ostravsko-opavské diecéze. Mše sv. ve Fryštátu budou v pondělí v 18:00 (CZ) v kostele sv. Marka a v úterý v 7:00 (CZ) v hlavní lodi farního kostela a v 18:00 (PL) v kapli v Ráji. 
- ve středu - památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka,

- ve čtvrtek - svátek sv. Lukáše, evangelisty.
 
4. Prožíváme růžencový měsíc říjen. Společná modlitba růžence je ve Fryštátu, ve všední dny v 17:20. Byli bychom rádi, kdyby tuto modlitbu vedli laici. Prosíme tedy ochotné farníky nebo společenství, aby se zapsali k vedení této modlitby na rozpis u sakristie. Pamatujme na společnou modlitbu růžence také v našich rodinách.
 
5. Všechny dospělé, kteří se chtějí připravovat k přijetí křtu a/nebo 1. svatého přijímání či k biřmování zveme na kurz Základy víry, který se bude konat toto pondělí v 19:00 na faře.
 
6. Ve čtvrtek v 19:00 zveme do katechetického domu na Biblickou hodinu, během níž se věnujeme 1. listu apoštola Pavla Korintským.
 
7. Příští neděli budeme v Karviné-Dolech prožívat farní pouť. Mše sv. bude v 9:30 (PL).
 
8. Příští neděli budeme v celé církvi prožívat Misijní neděli. Sbírka ze mší sv. proto bude odeslána na Papežská misijní díla. Ve Fryštátu se bude odpoledne konat Misijní Jarmark. Prosíme všechny, kdo se přihlásili k prodeji svých výrobků, aby přišli před růžencovou pobožností přichystat své stánky. Prosíme také ochotné farníky, aby upekli něco dobrého ke kávě a přinesli před odpolední pobožností na faru. Součástí programu Jarmarku bude aukce, z níž výtěžek bude věnován na podporu bohoslovců v ugandském semináři diecéze Fort Portal.
 
9. Ve čtvrtek 25.10. v 19:00 zveme na faru všechny, kdo by chtěli pomoci s přípravou XIV. Farního plesu, který se bude konat v sobotu 26.01.2019.
 
10. Děti pozor! Opět vyhlašujeme kostýmovou soutěž „HolyWins” pro děti od 6 do 15 let. Zkuste popřemýšlet nad kostýmem nějakého světce a přijďte v něm na mši svatou ve Fryštátu, ve čtvrtek 01.11. v 16:00, kde bude vyhodnocení naší soutěže. Na tuto mši si také připravte krátké představení svého světce. Po mši bude v katechetickém domě připraven program pro všechny převlečené děti.