Farní ohlášky

Farní ohlášky ze dne 09.12.2018
 
1. Slavíme dnes 2. neděli adventní. Dnešní sbírka je mimořádná na potřeby naší diecéze. Děkujeme za každý dar.
 
2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:
- ve čtvrtek - památka sv. Lucie, panny a mučednice;
- v pátek - památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.
 
3. U vchodů do kostela najdete Dopis nemocným. Prosíme, vezměte jej svým příbuzným, kteří se již nemohou pravidelně účastnit bohoslužeb.
 
4. V pondělí dopoledne, od 9:00, budou kněží navštěvovat nemocné, ke kterým nechodí pravidelně každý měsíc. Své nemocné, k předvánoční návštěvě, můžete nahlásit nejpozději dnes na tel. čísle: 596 314 455.
 
5. Zveme především děti na ranní rorátní mše svaté. Jsou vždy ve Fryštátu, v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek v 6:30. Po mši jsou děti zvány na snídani, a poté je možnost odvozu dětí do škol. Středeční ranní mše v kostele sv. Marka a v sobotu ve farním kostele budou po celou dobu adventní normálně, tedy v 8:00 hod. Po dobu rorátů nebudou mše sv. v Moravské kapli, ale v hlavní lodi farního kostela. Pokud by některá z maminek nebo babiček chtěla přispět na rorátní snídani upečením buchty, prosíme, aby předem kontaktovala farní kuchyni.
 
6. V pondělí se v 19:00 na faře uskuteční setkání varhaníků.
 
7. Ve čtvrtek se v 9:00 v katechetickém domě setká společenství seniorů.
 
8. Také ve čtvrtek zveme v 18:00 na faru všechny, kdo pomáhají s přípravou XIV. Farního plesu.
 
9. Všechny ministranty zveme na pravidelné ministrantské schůzky. Nejbližší bude v pátek v 15:30 na faře.
 
10. V sobotu zveme od 9:00 hod. všechny děti na faru na tradiční pečení vánočních perníčků.
 
11. Odjezd na farní zájezd na adventní trhy do Vídně bude v sobotu v 5:00 z parkoviště u Prioru. Předpokládaný návrat kolem 22:00. V ceně není cestovní pojištění, takže doporučujeme si jej zařídit. S sebou je třeba si vzít občanku nebo pas, kartičku pojištění a hotově 8 EUR (na městskou dopravu ve Vídni).
 
12. V neděli 16.12. v 10:56 přijede do našeho města Betlémské světlo. Zveme všechny, kdo můžou, aby ten den přišli na vlakové nádraží.
 
13. Také příští neděli, ve Fryštátu, začne předvánoční zpovídání, začneme v 15:00 hod. a zpovídat se bude do večerní mše svaté. K dispozici budou cizí zpovědníci. Rozšířená možnost zpovědi bude také po celý 3. týden adventu. Podrobný rozpis je na nástěnkách a v prosincovém čísle Naší farní rodiny.
 
14. Pokud by někdo chtěl podpořit farní ples darováním kotilionů, může tak učinit do 23.12. Krabička, do které můžete vkládat kotiliony, se nachází u oltáře sv. Josefa ve fryštátském farním kostele.
 
15. Rádi bychom opět pozvali všechny, kdo by na Štědrý den byli sami doma, aby oslavili Vigilii Narození Páně s námi. Zájemce, prosíme, aby na sebe zanechali kontakt v sakristii. Pokud víte o někom, kdo by zůstal sám, navrhněte mu tuto možnost a s jeho souhlasem nám o něm dejte vědět. Zároveň prosíme ostatní farníky, aby nám pomohli s organizací nabídkou konkrétní pomoci (např. přinesením ryby, darováním cukroví, dovozem těch, kteří by se k nám nemohli dostat, apod.).
 
16. UKŽ pořádá tradiční vánoční zájezd - Putování po betlémech v sobotu 29.12.2018. Odjezd v 8 hod. z parkoviště u Prioru. Program na vývěsce u kostela. Cena 170,- Kč, děti 120,- Kč. Přihlášky v sakristii
 
17. Ve dnech 01. - 14.01.2019 se bude konat již tradiční Tříkrálová sbírka. Zkusme si ve svých programech vyčlenit čas a aktivně se zapojit do koledování. Skupiny koledníků se mohou přihlašovat nejpozději do 16.12. v sakristii nebo na faře. Při přihlášce je třeba také uvést lokalitu, v níž bude skupinka koledovat.
 
18. V neděli 13.01.2019 pojedeme do Cieszyna na divadelní představení "Jasełka". Cena 200 Kč dospělý, děti 150 Kč. Přihlásit se (včetně platby) je možné v sakristii.