Farní ohlášky

Farní ohlášky ze dne 17.01.2021 (společné pro Doly a Fryštát) 

1. Slavíme dnes 2. neděli v mezidobí.

2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:

- v pondělí – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů;

- ve čtvrtek – památka sv. Anežky, panny a mučednice.

3. V naší farnosti aktuálně platí, že:

- bohoslužby se konají ve standardních časech pouze v hlavní lodi farního kostela. Bohoslužeb se může účastnit max. 30 osob a všechny jsou recitované nebo se sólovým zpěvem varhaníka. Po dobu platnosti PES 4 a 5 nejsou mše svaté v Dolech;

- nedělní mše svatá v 9:00 je přenášená online na YouTube kanálu farnosti;

- svaté přijímání podáváme v neděli 9:45-10:15 a 11:15-11:45 v Moravské kapli;

- fryštátský kostel je během dne otevřený k soukromé modlitbě, je však nutné dodržovat pravidla vypsaná na vstupních dveřích;

- farní kancelář již bude otevřená ve standardních úředních hodinách. Prosíme však, abyste návštěvu kanceláře omezili na nezbytné záležitosti a co je možné, řešili telefonicky nebo e-mailem;

- v případě nutnosti pomazání nemocných (i ke covidovým pacientům v nemocnici) nás neváhejte kontaktovat telefonicky.

4. Tento týden již bude výuka náboženství pro 1. a 2. třídu v katechetickém domě. Třetí třídy mají výuku online. Ostatní třídy dle dohody s katechetou.

5. Osoby, které v roce 2020 přispěly svým darem na farní bankovní účet a které by chtěly dostat potvrzení o daru pro daňové účely prosíme, aby své údaje (jméno, příjmení, adresu a rodné číslo, příp. IČ a DIČ) poslaly na e-mail: rkf.karvina@doo.cz.

6. V těchto dnech probíhá tradiční Tříkrálová sbírka, která však má v letošním roce především online podobu. V naší farnosti je u vstupu do fryštátského kostela vyhrazena pokladnička, do níž můžete do 31.01. také přispět na tuto sbírku.

7. Ve dnech 18.-25.01. budeme prožívat Týden modliteb za jednotu křesťanů, jehož mottem je verš z J 15, 5-9: „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce.” Pamatujme ve svých modlitbách na tento úmysl.

8. Ve čtvrtek vychází 2. díl románové kroniky „Šikmý kostel” karvinské rodačky Karin Lednické, díky němuž může čtenář spolu s hrdiny prožít zásadní události Staré Karviné v letech 1921-1945. Knihu si můžete objednat u Tomáše a Terky, a poté vyzvednout na faře.