Farní ohlášky

Farní ohlášky ze dne 25.03.2018
 
1. Slavíme dnes Květnou neděli – památku Kristova slavného vjezdu do Jeruzaléma, kterou začínáme Svatý týden. Ještě dnes bude ve Fryštátu, v 15:00 hod. kající pobožnost a po ní možnost zpovědi až do večerní mše svaté – budou také cizí zpovědníci.
 
2. Tento týden bude ještě možnost předvelikonoční zpovědi ve Fryštátu: v pondělí a úterý mezi 9:00-11:00 a 15:00-18:00. Ve středu 28.03. budeme zpovídat již jen půl hodiny před každou mší svatou. Během Paschálního tridua a velikonočních svátků se zpovídat nebude.
 
3. Tento týden nebude výuka náboženství ve skupinách, které učí kněží. Výjimkou je 3. třída v polské škole, která výuku mít bude. Až do 09.04. (včetně) nebudou úřední hodiny ve farní kanceláři.
 
4. Upozorňujeme, že v souvislosti se změnou času ze zimního na letní dochází od pondělí 26.03. opět ke změně časů bohoslužeb v našich kostelích. Od pondělí do soboty budou ranní mše sv. v 7:00 a večerní v 18:00.
 
5. Tento týden budeme prožívat nejdůležitější liturgické období celého roku, tedy Paschální triduum a velikonoční svátky. Bohoslužby budou:
 
- Zelený čtvrtek – památka ustanovení svátosti Eucharistie a kněžství
9:00 Missa Chrismatis v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě (s posvěcením olejů a obnovou kněžských závazků);
Mše sv. s umýváním nohou na památku ustanovení Eucharistiev Dolech v 16:00 CZ, ve Fryštátě v 18:00 PL, po bohoslužbě možnost tiché adorace u Getsemanské zahrady do 21:00.
 
- Velký pátek – památka umučení Páně, den přísného půstu.
8:30 Ranní chvály (CZ), poté obnovení adorace v Getsemanské zahradě;
Liturgie Umučení Páně – v Dolech v 18:00 (PL), ve Fryštátě v 15:00 (CZ), po liturgii bude u Hrobu Páně společné zahájení novény k Božímu Milosrdenství a poté možnost tiché adorace u Hrobu Páně do 19:00;
 
- Bílá sobota – den ticha a zamyšlení nad křížovou obětí Krista
8:30 Ranní chvály (PL), poté obnovení adorace u Božího Hrobu až do 17:00.
 
Paschální vigilie s obnovou křestních slibů – v Dolech v 18:00 (CZ), ve Fryštátě v neděli ve 4:00 (CZ/PL). Na vigilii si prosíme, vezměte s sebou svíce. Po mši ve 4:00 bude před farou společná snídaně.
 
- Neděle Zmrtvýchvstání Páně
nebude mše sv. v 6:30; mše svaté: 8:00 (CZ) a 9:30 (PL) – během těchto mší budeme žehnat velikonoční pokrmy; dále v 11:00 (CZ) a 18:45 (CZ), v sanatoriu mše sv. bude v 8:00 hod., v Dolech v 9:30 hod. (CZ).
v 15:00 budou ve Fryštátu zpívané nešpory s eucharistickou pobožností a novénou k Božímu Milosrdenství
 
- Velikonoční pondělí
mše sv. jako obvykle o nedělích, přičemž nebude mše v sanatoriu, ani večerní ve Fryštátu.
 
6. Na Velký pátek dopoledne bude Křížová cesta (nejen) pro děti a mládež do kaple v Ráji. Sraz v 9:00 u fryštátského kostela. S sebou si vezměte oblečení podle počasí, případně (ti mladší) nějakou svačinku. Návrat do 13:00. V případě nepříznivého počasí se křížová cesta uskuteční v kostele a po ní bude následovat program v katechetickém domě. V případě nejasností se obracejte na Jaroslava Růžičku (tel. 604 971 801).
 
7. Sbírka z příští neděle bude na odeslání, na kněžský seminář. Kromě toho bude v pátek a sobotu možnost přispět (do kasičky u kříže v presbytáři) na basiliku Božího Hrobu v Jeruzalémě.
 
8. Do svátostného manželství ve farnosti Stará Ľubovňa vstoupí pan Peter Pružinský ze Staré Ľubovně a slečna Barbora Šiňáková z Karviné.