Farní ohlášky

Farní ohlášky ze dne 17.05.2020
 
1. Slavíme dnes 6. neděli velikonoční. Dnešní sbírka je mimořádná na pomoc pronásledovaným křesťanům. Děkujeme za každý dar. Dnes bude od 15:00 do 16:00 možnost přijetí Svatého přijímání pro ty, kdo se účastní přenosu mše svaté.
 
2. Dnes ve 12:00 bude spuštěno přihlašování na Ministrantský tábor. Odkaz pro přihlašování je na plakátcích, na farním webu a farním FB. Tábor se uskuteční ve dnech 08.-15.08.2020 v domě PZKO v Milíkově. Cena 2.000 Kč.
 
3. Tento týden budeme v liturgii prožívat:
- ve čtvrtek – slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše svaté budou ve středu v 8:00 (cz), ve čtvrtek v 7:00 (cz), 8:00 (pl), 17:00 (cz) a 18:00 (pl). Všechny mše budou v hlavní lodi farního kostela. Pamatujme, že se jedná o slavnost s doporučenou účastí na mši svaté. Korunka k Božímu milosrdenství bude po mši v 8:00 (pl) a před mší v 17:00 (cz), mezi těmi pobožnostmi bude po celý den. Odpoledne budeme zpovídat od 16:30.
 
4. Prožíváme měsíc květen, který je zasvěcený Matce Boží. Májové pobožnosti v naší farnosti jsou od středy do soboty bezprostředně po večerní mši sv. a v neděli bezprostředně po mši sv. v 9:00.
 
5. Kvůli pandemickým opatřením stále neprobíhají žádná setkání farních společenství. Farní kancelář je také mimo provoz. V případě nutnosti nás kontaktujte telefonicky. Výuka náboženství již v tomto školním roce nebude.
 
6. Setkání rodičů dětí, které v těchto dnech měly přistoupit k prvnímu svatému přijímání se uskuteční v pátek v 19:00 v kostele.
 
7. Farní tábor se bude konat beze změn v dříve ohlášeném termínu, tedy 18.-25.07.2020 v Pohoři. Určen je pro děti od ukončené 1. třídy do ukončené 6. třídy ZŠ. Na táboře zbývají poslední volná místa. Přihlašování je možné do konce května pomocí online formuláře. Odkaz na něj najdete na farním webu, FB a na plakátku.
 
8. Vzhledem k aktuálním opatřením je potřeba zajistit na více navštěvovaných mších službu pořadatele. Prosíme farníky, kteří by byli ochotní příští týden věnovat trochu času, aby se zapsali (s uvedením kontaktu) do rozpisu u sakristie.