Farní ohlášky

Farní ohlášky ze dne 18.11.2018
 
1. Slavíme dnes 33. neděli v mezidobí, a zároveň prožíváme Den Bible. Dnešní sbírka je mimořádná, určená na podporu vydávání Písma svatého v misijních zemích. Děkujeme za všechny dary.
 
2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:
- ve středu - památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě;
- ve čtvrtek - památka sv. Cecílie, panny a mučednice;
- v sobotu - památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků;
- v neděli - slavnost Ježíše Krista Krále.
 
3. Dnes začíná předprodej vstupenek na XIV. Farní ples, který se bude konat v sobotu 26.01.2019 v Obecním domě Družba. Cena vstupenky je 400 Kč (v ceně je večeře formou rautu). Vstupenky budou k prodeji ještě v neděli 25.11. a 02.12. vždy mezi 7:30 a 11:00 na faře. Poté budou dostupné po telefonické domluvě s Terezou Ondruszovou v pracovní dny na faře.
 
4. Všechny dospělé, kteří se chtějí připravovat k přijetí křtu a/nebo 1. svatého přijímání či k biřmování zveme na kurz Základy víry, který se bude konat toto pondělí v 19:00 na faře.
 
5. Ve středu se na faře v 18:00 uskuteční organizační setkání všech skupin a společenství, která působí v naší farnosti. Prosíme, aby z každé skupiny přišel jeden zástupce.
 
6. Ve čtvrtek se v 9:00 v katechetickém domě setká společenství seniorů.
 
7. Vzhledem k tomu, že v pátek na obou mších svatých budou zástupy, příležitost ke svátosti smíření bude pouze pár minut před bohoslužbami.
 
8. Příští neděli, ve Fryštátu, během mše sv. v 8:00 hod. čtyři bratří z našeho farního společenství nově budou pověření službou podávání sv. přijímání.
 
9. Mešní úmysly, ve Fryštátu, na 1. pololetí roku 2019 bude možné zapsat v sobotu od 9:00 v katechetickém domě. Úmysly u příležitosti kulatých výročí bude možné zapsat již od pondělí 19.11. ve farní kanceláři v úředních hodinách.
 
10. Chrámoví hudebníci naší farnosti zvou všechny farníky na tradiční Koncert ke cti Krista Krále, který se bude konat v neděli 25.11. v 15:00 ve fryštátském farním kostele.
 
11. Ještě jsou volná místa na farní zájezd na adventní trhy do Vídně, který se bude konat v sobotu 15.12. Cena 600 Kč. Přihlášky (včetně platby) ve farní kanceláři.
 
12. Rádi bychom opět pozvali všechny, kdo by na Štědrý den byli sami doma, aby oslavili Vigilii Narození Páně s námi. Zájemce, prosíme, aby na sebe zanechali kontakt v sakristii. Pokud víte o někom, kdo by zůstal sám, navrhněte mu tuto možnost a s jeho souhlasem nám o něm dejte vědět. Zároveň prosíme ostatní farníky, aby nám pomohli s organizací nabídkou konkrétní pomoci (např. přinesením ryby, darováním cukroví, dovozem těch, kteří by se k nám nemohli dostat, apod.).
 
13. V prvních dnech roku 2019 se bude konat již tradiční Tříkrálová sbírka. Zkusme si ve svých programech vyčlenit čas a aktivně se zapojit do koledování. Skupiny koledníků se mohou přihlašovat nejpozději do 16.12. v sakristii nebo na faře. Při přihlášce je třeba také uvést lokalitu, v níž bude skupinka koledovat.
 
14. Od minulého týdne je zpěvník “Chwalmy Pana” dostupný také pro zařízení Apple. Oba naše zpěvníky, tak “Kancionál”, jak i “Chwalmy Pana”, jsou tedy již dostupné pro obě mobilní platformy, tedy pro Android i pro iOS.