Farní ohlášky

Farní ohlášky ze dne 10.11.2019
 
1. Slavíme dnes 32. neděli v mezidobí.
 
2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:

- v pondělí - památka sv. Martina, biskupa;

- v úterý - památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka;

- ve středu - památka sv. Anežky České, panny.
 
3. Ve středu bude v 9:00 ve fryštátském farním kostele sloužena mše sv. za zemřelé kněze z děkanátu Karviná. Na tuto bohoslužbu jsou všichni srdečně zváni.
 
4. Formační setkání akolytů se bude konat ve středu v 18:00 na faře.
 
5. V pátek v 15:30 zveme všechny ministranty na pravidelnou ministrantskou schůzku.
 
6. Na páteční večerní mši sv. do Fryštátu zveme především (ale nejen) děti. Po mši sv. bude v katechetickém domě pro děti připraven zhruba hodinový program.
 
7. Příští neděli začíná předprodej vstupenek na XV. Farní ples, který se bude konat v sobotu 15.02.2020 v Obecním domě Družba. Cena vstupenky je 400 Kč (v ceně je večeře formou rautu). Vstupenky budou k prodeji mezi 8:15 a 10:30 na faře ve Fryštátu.
 
8. Příští neděli budeme prožívat Den Bible, proto sbírka této neděle bude mimořádná, určená na podporu vydávání Písma svatého v misijních zemích.
 
9. Na sobotu 14.12. připravujeme farní zájezd na adventní trhy do Brna. V programu bude mimo jiné mše sv. v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích, kde se nachází dřevěný originál křížové cesty, podle něhož byly zhotoveny odlitky zastavení křížové cesty z fryštátského farního kostela. Cena 350 Kč. Přihlášky (včetně platby) ve farní kanceláři.