Farní ohlášky

Farní ohlášky ze dne 21.07.2019
 
1. Slavíme dnes 16. neděli v mezidobí. Děti naší farnosti dnes začínají týdenní farní tábor v Milíkově. Pamatujme na ně v modlitbách.
 
2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:

- v pondělí - svátek sv. Marie Magdalény;

- v úterý - svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy;

- ve čtvrtek - svátek sv. Jakuba, apoštola;

- v pátek - památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie;

- v sobotu - památka sv. Gorazda a druhů.
 
3. Příští víkend budeme prožívat poutě ke sv. Anně. Poutní mše svatá v kapli v Darkově bude v sobotu v 16:00 hod. V neděli pak bude pouť u sv. Anny v kapli v Ráji. Mše sv. budou: 8:00 (pl), v 10:15 (cz) a v 15:00 bude v kapli eucharistická pobožnost se svátostným požehnáním v obou našich jazycích.
 
4. Prosíme, abyste neodnášeli ohlášky a rozpis mešních intencí z nástěnky v katechetickém domě. Jsou tam k dispozici všem, nikoliv pro soukromé použití.
 
5. Děkujeme Děmšákům i ostatním farníkům za již zaslané pozdravy z prázdnin. Prohlédnout si je můžete na nástěnce v kostele. Těšíme se na další.
 
6. Přejeme všem příjemné prožití letních prázdnin. Kéž je to čas odpočinku, rodinného společenství a nových objevů v Boží blízkosti.