Farní ohlášky

Farní ohlášky ze dne 12.09.2021 (společné pro Fryštát a Doly)

  1. Slavíme dnes 24. neděli v mezidobí. 
  2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:
  1. Vyšlo nové číslo Naší farní rodiny, jehož četbu vřele doporučujeme.
  2. Přihlášky na výuku náboženství, která bude probíhat v katechetickém domě můžete odevzdávat do 19.09. v sakristii ve Fryštátě. Výuka začne v prvním týdnu října.

  3. Sbírka příští neděle bude odeslaná na podporu církevních škol.

  4. Příští neděli budeme slavit pouť ve fryštátském farním kostele. Mše svaté budou dle standardního nedělního pořadu bohoslužeb. Ten den tam je možnost získat plnomocné odpustky. Odpoledne, od 15:00, bychom chtěli všechny pozvat na farní zahradu na farní den. Prosíme ochotné farníky, aby upekli něco dobrého ke kávě a přinesli v neděli odpoledne na faru. Kromě toho prosíme členy farních společenství, aby se zapojili do organizace farního dne. Kontaktujte prosím Tomáše nebo Terku.

  5. Po prázdninové pauze se opět začínají scházet farní hudební tělesa. Scholička pro děti od 5 do 10 let je v pátky 15:30-16:20, první setkání bude 17.09. Schola se pravidelně schází v pátky 16:30-17:45, poté zpívá na mši v 18:00 a v neděle před i po mši sv. v 9:00. Komorní sbor má zkoušky v pondělky od 16:30 do 18:00. Do všech sborů zveme také nové členy.

  6. V pátek v 16.30 ministrantská schůzka pro hochy a nové zájemce o službu u oltáře, která bude pokračovat mší svatou, táborákem a společným noclehem. Ukončení po ranní mši svaté. S sebou - spacák, karimatku, teplé sportovní oblečení. Bližší informace Josef Bogocz, Pavel Němec.

  7. Naše mládež do letošního roku chystá několik akcí a výletů pod názvem "Farnost žije" První výlet se uskuteční v sobotu 18.9. na Skalku. Sraz bude na nádraží v 7:45. Dále jsou zvány všechny děti od 6 do 9 třídy na víkendovou akci, která se uskuteční od 28.10.-31.10. Přihlašovací odkaz najdete na farních stránkách.

  8. V září se fryštátské varhany opět rozezvučí pod rukama umělců v rámci fastivalu „Karvinské varhany“. Na koncerty se můžete těšit dnes a poté v neděli 19.09. a 26.09., vždy od 16:00. Vstupenky jsou v prodeji v MěDK.