Farní ohlášky

Farní ohlášky ze dne 21.04.2019
 
1. Slavíme dnes slavnost Zmrtvýchvstání Páně - nejdůležitější křesťanský svátek. V 15:00 hod., budou ve Fryštátu slavné nešpory (CZ) a eucharistická pobožnost s novénou před svátkem Božího Milosrdenství (PL). Dnešní sbírka je určena na odeslání, na podporu Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Děkujeme za každý dar.
 
2. Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem aktivně zapojili do příprav a průběhu Paschálního Tridua a Velikonočních svátků.
 
3. Zítra, na Velikonoční pondělí, budou mše svaté dopoledne jako obvykle o nedělích, přičemž nebude mše v sanatoriu, ani večerní ve farním kostele.
 
4. Po celý Velikonoční oktáv budou ve všechny mše sv., včetně úterní večerní, v hlavní lodi fryštátského farního kostela. Farní kancelář bude tento týden zavřena.
 
5. Květnové číslo Naší farní rodiny vyjde o týden později, tedy v neděli 28. dubna.
 
6. Ve čtvrtek v 11:00 bude ve fryštátském farním kostele mše svatá na zahájení farní pouti do Řecka. Poté již poutníci odcestují.
 
7. V sobotu v 11:30 v kostele sv. Marka do svátostného manželství vstoupí pan Tomáš Kolondra a slečna Monika Powiesníková, oba z Karviné.
 
8. Příští neděli budeme slavit svátek Božího Milosrdenství. Odpoledne v 15:00 bude ve Fryštátu pobožnost k Božímu Milosrdenství se svátostným požehnáním (CZ/PL). Po celý tento týden, ve všední dny bude Novéna před svátkem Božího Milosrdenství bezprostředně po ranních mších sv. ve Fryštátu.