Farní ohlášky

Farní ohlášky ze dne 25.10.2020 (společné pro Doly a Fryštát)

1. Slavíme dnes slavnost Výročí posvěcení kostela.

2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:

- ve středu – svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů;

- v neděli – slavnost Všech svatých.

3. Vzhledem k bezpečnostním opatřením, která byla stanovena vládou ČR, platí, že: 

- všechny bohoslužby kněží slaví na zadané úmysly, ale bez účasti věřících;

- přenosy mše svaté z našeho kostela jsou o nedělích v 9:00 na kanálu YouTube „farnost Karviná” https://bit.ly/msefkarvina  

- pořád platí dispens našich biskupů, který říká, že povinnosti účasti na nedělní mši svaté učiníme zadost, když budeme doma sledovat živý přenos nedělní bohoslužby;

- v neděli od 10:00 do 11:00 budeme u hlavního vchodu do fryštátského kostela podávat sv. přijímání pro všechny, kdo přijdou. Tělo Páně se snažíme přijímat spíše „na ruku”;

- během dne je fryštátský kostel otevřen k soukromé modlitbě, je však nutné respektovat, že v kostele mohou současně být maximálně dvě osoby; 

- při vstupu do kostela si povinně desinfikujeme ruce, nepoužíváme svěcenou vodu;

- po celou dobu pobytu v kostele máme nos a ústa zakryty rouškou;

- v případě nutnosti zpovědi nebo pomazání nemocných kontaktujte přímo kněze;

- úřední hodiny ve farní kanceláři nejsou, v případě nutnosti se domluvte předem telefonicky;

- až do odvolání nebude vyučování náboženství ani setkání žádných společenství;

- pamatujme, že farnost i nadále žije a to generuje výdaje. Pokud chceme, aby žila dál, přispějme na její funkčnost na farní bankovní účet, jehož číslo nalezneme na farním webu.

4. V sobotu v 11:00 hod., ve fryštátském kostele, do manželství vstoupí pan Jakub Tomanek z Karviné a slečna Zuzana Tomková z Prahy. 

5. Výzva pro mládež: pokud chcete poznat nové kamarády z okolních farností a být s nimi v kontaktu, získat bližší informace o děkanátních akcích a třeba i odreagovat těžké chvíle a spolu vytvářet virtuální společenství víry jste zvání k sledování Facebooku „mládež děkanátu Karviná” a také Instagramu „mládež karvinského děkanátu”. 

6. Společnou modlitbu růžence za ukončení pandemie, z kaple našeho biskupství, můžeme sledovat na diecézním YouTube kanálu: https://youtu.be/Uc34igl8yy4 každé úterý, čtvrtek a sobotu!