Farní ohlášky

Farní ohlášky ze dne 08.12.2019

1. Slavíme dnes 2. neděli adventní. Dnešní sbírka je mimořádná na podporu TV Noe. Děkujeme za každý dar.

2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:
- v pondělí - slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Mše svaté ve Fryštátu budou v 6:30 (pl) a 17:00 (cz). Obě mše budou v hlavní lodi farního kostela. Tento den nebude mše sv. v kapli v Ráji. Připomínáme, že se jedná o slavnost s doporučenou účastí na mši svaté.;
- v pátek - památka sv. Lucie, panny a mučednice;
- v sobotu - památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.

3. V pondělí dopoledne navštíví kněží nemocné, ke kterým nechodí pravidelně na 1. pátky. Své nemocné k předvánoční návštěvě můžete nahlásit nejpozději dnes na tel. čísle 596 314 455.

4. Všechny, kdo by se chtěli aktivně zapojit do přípravy XV. Farního plesu, zveme na organizační setkání v pondělí v 18:00 na faře.

5. Setkání varhaníků bude ve středu v 18:00 na faře.

6. Společenství seniorů se sejde ve čtvrtek v 9:00 v katechetickém domě.

7. Odjezd autobusu na adventní trhy do Brna v sobotu bude v 6:30 z parkoviště u Prioru. Ještě jsou volná místa. Případní zájemci se mohou hlásit do pátku u Terezy Ondruszové.

8. Také tento týden budou v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek v 6:30 ranní mše svaté pro děti, Roráty. V tyto dny bude kostel otevřený od 6:00. Po mši jsou děti zvány na faru na snídani. Po dobu Rorátů nebudou mše sv. v Moravské kapli, ale v hlavní lodi farního kostela. Středeční večerní mše budou standardně v kostele sv. Marka.

9. Úmysly mší svatých na 1. pololetí roku 2020, pro Fryštát, je možné zapisovat ve farní kanceláři v úředních hodinách.

10. Rádi bychom opět pozvali všechny, kdo by na Štědrý den byli sami doma, aby oslavili Vigilii Narození Páně s námi. Zájemce, prosíme, aby na sebe zanechali kontakt v sakristii. Pokud víte o někom, kdo by zůstal sám, navrhněte mu tuto možnost a s jeho souhlasem nám o něm dejte vědět. Zároveň prosíme ostatní farníky, aby nám pomohli s organizací nabídkou konkrétní pomoci (např. přinesením ryby, darováním cukroví, dovozem těch, kteří by se k nám nemohli dostat, apod.).