Farní ohlášky

Farní ohlášky ze dne 06.06.2021 (společné pro Doly a Fryštát)

1. Slavíme dnes 10. neděli v mezidobí, v Dolech slavíme dnes slavnost Těla a Krve Páně. 

2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:

- v pátek – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Mše svaté budou ve čtvrtek v 18:00 (pl) a v pátek v 7:00 (pl) a 18:00 (cz). Po každé mši sv. bude pobožnost k Srdci Ježíšovu. Připomínáme, že z ohledu na slavnost tento den není postní;

- v sobotu – památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

3. Vyšlo nové číslo farního časopisu Naše farní rodina, jehož četbu doporučujeme.

4. Po celý červen budou v naší farnosti červnové pobožnosti k Srdci Ježíšovu a to vždy o všedních dnech po večerní mši svaté.

5. Na pátek připadá den vzájemných modliteb AKS v Olomouci a farnosti Karviná-Doly. Pamatujme v tento den ve svých modlitbách na bohoslovce, kteří se připravují ke kněžskému životu a povolání.

6. Úmysly na 2. pololetí roku 2021 je možné zapisovat v úředních hodinách ve farní kanceláři.

7. V sobotu v 11:00 uzavře manželství pan Adrian Bogocz z Petrovic u Karviné a slečna Amálie Adamusová z Petřvaldu. Ve 12:30 pak svátostné manželství uzavře pan Jan Elgner z Olomouce a slečna Aneta Andrašíková z Karviné.

8. Kostel Povýšení sv. Kříže ve Fryštátě a kostel sv. Petra z Alkantary v Dolech se pro tento rok opět zapojily do projektu Otevřené chrámy. O víkendech tak zde bude k dispozici průvodce. Podrobnější informace najdete na plakátku a na internetových stránkách projektu i farnosti.