Farní ohlášky

Farní ohlášky ze dne 22.04.2014 (Ka-Doly)
 
1. Slavíme dnes 4. neděli velikonoční, tedy neděli Dobrého Pastýře.
 
2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:
- pondělí – svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka;
- ve středu – svátek sv. Marka, evangelisty. Ve filiálním kostele sv. Marka slavnost patrona kostela. Obě mše toho dne, tedy v 7:00 (PL) a 18:00 (CZ), budou v kostele sv. Marka.
 
3. V květnu se naše fryštátské kostely opět zapojí do Noci kostelů. Farníky, kteří by se chtěli zapojit do organizace této akce v naší farnosti, zveme na setkání ve středu, 25.04. v 19:00 hod. v katechetickém domě.
 
4. Ve čtvrtek v 9:30 se v katechetickém domě setká společenství seniorů.
 
5. Všechny ministranty zveme na pravidelné ministrantské schůzky. Nejbližší bude v pátek v 16:30 na faře. Připomínáme, že ministranti, kteří by se chtěli zúčastnit ministrantského dne v Olomouci v úterý 01.05., můžou rodiče přihlásit nejpozději dnes u P. Davida.
 
6. V sobotu 05.05. se koná pouť děkanátu Karviná za duchovní povolání a obnovu rodin do Starého Bohumína. Z naší farnosti bude vypraven autobus. Podrobnosti a přihlašování budou dostupné příští týden.
 
7. Hledáme ochotné farníky, kteří by se chtěli aktivně zapojit do průvodcovské služby v našich kostelích v rámci projektu Otevřené chrámy, o víkendech také v kostele v Dolech. Bližší informace u Jany Cioskové, tel. 731 769 812.
 
8. Diecézní charita ostravsko-opavská pořádá sbírku reflexních pásků pro Ukrajinu. Cesty na Ukrajině jsou mimo velká města často neosvětlené a to stejné platí pro chodce, kteří většinou nemají jinou možnost, než jít po krajnici. Jednoduché reflexní prvky, které jsou v odlehlejších oblastech na Ukrajině nedostatkovým zbožím, pak mohou mít i cenu života. Reflexní pásky můžete do 27. května vkládat do krabičky u hlavního vchodu do fryštátského kostela.
 
9. Na červen připravujeme farní potní zájezd do Severních Čech. Termín: 22.-27.06.2018. Cena závisí na počtu přihlášených. Podrobný program je na nástěnce. Přihlásit se (včetně zaplacení zálohy ve výši 4.000 Kč) bude možné ve farní kanceláři od pondělí 23.04. do úterý 15.05.
 
10. Ve dnech 22.-29.07.2018 se bude konat farní tábor pro děti. Přihlášky budou dostupné od příštího týdne.
 
11. Český rozhlas spustil kampaň na pomoc osamělým seniorům v domovech. Hledáme dobrovolníky, kteří jim věnují svůj čas. Klienti domovů totiž ze všeho nejvíce potřebují, když za nimi někdo zajde a jen si tak popovídá. Na stránkách www.jeziskovavnoucata.cz najdou zájemci konkrétní příběhy seniorů ze všech domovů. Je tam například i Domov Alzheimer v Karviné-Darkově, nebo další domovy z Karvinska a Ostravska. Zveme všechny k zapojení se do toho projektu Českého rozhlasu.