Farní ohlášky

Farní ohlášky ze dne 13.06.2021 (společné pro Fryštát a Doly)

1. Slavíme dnes 11. neděli v mezidobí.

2. Po celý červen jsou v naší farnosti červnové pobožnosti k Srdci Ježíšovu a to vždy o všedních dnech po večerní mši svaté, ve Fryštátu. 

3. Úmysly na 2. pololetí roku 2021 je možné zapisovat v úředních hodinách ve farní kanceláři.

4. V sobotu v 11:30 uzavře manželství pan Miroslav Nowak z Orlové a slečna Dominika Hanusková z Karviné. 

5. Ve čtvrtek, 01.07. se uskuteční diecézní setkání dětí a rodin s otcem biskupem na Prašivé. Program bude letos přizpůsoben tak, aby byla respektována všechna platná opatření. Proto je potřeba se na setkání předem přihlásit. Zájemci z naší farnosti se mohou zapisovat v sakristii. V případě většího zájmu zajistíme společnou dopravu.